Dětská skupina Klásek

Dětská skupina Ministerstva zemědělství Klásek je umístěna v historické budově Ministerstva zemědělství. V blízkosti budovy je k dispozici sportovní veřejný areál s hřištěm Prahy 1. Plán výchovy a péče vymezuje základní požadavky a podmínky pro činnost v Dětské skupině a zahrnuje všechny složky výchovy (rozumovou, pracovní, mravní, estetickou a tělesnou). Činnost v Dětské skupině má charakter působení výchovy a péče, klade důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup pečujících osob k dítěti. Plán výchovy a péče vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Péče a výchova v Dětské skupině probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí (popř. rodinnými příslušníky) - zaměstnanci ZS MZe, Ministerstva zemědělství a podřízených organizací Ministerstva zemědělství. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.

Dětská skupina je zaměřena na děti od 3 do 7 let a je primárně určena pro zaměstnance Zařízení služeb MZe, Ministerstva zemědělství, případně jeho rezortní organizace.

Veškeré potřebné materiály a dokumenty naleznete v této sekci.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně provozu DS Klásek, prosím kontaktujte paní ředitelku DS Klásek, Mgr. Jírovcovou.

DOKUMENTY

DOKUMENTSTÁHNOUT
VNITŘNÍ PRAVIDLA DĚTSKÉ SKUPINY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ „KLÁSEK“Stáhnout dokument
PLÁN VÝCHOVY A PÉČE DĚTSKÉ SKUPINY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ „KLÁSEK“Stáhnout dokument
ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY MZE KLÁSEKStáhnout dokument
EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE V DĚTSKÉ SKUPINĚ MZE KLÁSEKStáhnout dokument
KRITÉRIA PRO VÝBĚR DĚTÍ DO DĚTSKÉ SKUPINY
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ „KLÁSEK“
Stáhnout dokument
OBECNÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY HLÍDÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚStáhnout dokument