Ekonomicko-provozní sekce

Ekonomicko-správní sekce je zaměřena                  na zabezpečení výkonu agend ZS MZe v oblasti provozní, ekonomické, účetní, právní, zadávání veřejných zakázek a personalistiky.