Ekonomicko-provozní sekce

  • Sekce ekonomicko-provozní je zaměřena na zabezpečení výkonu agend ZS MZe v oblasti provozní, ekonomické, účetní, právní, zadávání veřejných zakázek a personalistiky.