Zveřejňování informací

Jak žádat o informace


Uzavřené smlouvy


Veřejné zakázky


Zřizovací listina


Organizační řád


Seznam poradců


Rozpočty organizace

Název Soubor ke stažení
Schválený rozpočet na rok 2023 https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2023/01/Schvaleny-rozpocet-na-rok-2023.pdf
Schválený rozpočet na rok 2022 https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2022/04/Schválený-rozpočet-na-rok-2022.pdf
Návrh rozpočtu 2022-2024_ZS MZe https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2021/10/Návrh-rozpočtu-2022-2024_ZS-MZe.pdf
Schválený rozpočet na rok 2021 https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2021/05/Schválený-rozpočet-na-rok-2021.pdf
Schválený rozpočet na rok 2020 https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2021/05/Schválený-rozpočet-na-rok-2020.pdf
Rozpočtový výhled na roky 2021-2023 https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2021/05/Rozpočtový-výhled-na-roky-2021-2023.pdf
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO_skutečnost2019_schválený2020_návrh2021_výhled2022-2023 https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2021/05/Přehled-o-rozpočtu-nákladů-a-výnosů-SPO_skutečnost2019_schválený2020_návrh2021_výhled2022-2023.pdf
Schválený rozpočet na rok 2021 https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2021/01/Schválený-rozpočet-2021.pdf
Schválený rozpočet na rok 2020 https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2020/02/SKM_C30820020312570.pdf
Rozpočtový výhled na roky 2020-2022 https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2019/09/Návrh-rozpočtu_včetně_EU-002.pdf
Schválený rozpočet na rok 2019 https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2019/04/SKM_C30819041009040.pdf
Rozpočtový výhled na roky 2019-2021 https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2019/04/SKM_C30819041009050.pdf
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO_skutečnost2018_schválený2019_návrh2020_výhled2021-2022 https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2019/12/Přehled-o-rozpočtu-nákladů-a-výnosů-SPO_skutečnost2018_schválený2019_návrh2020_výhled2021-2022-002.pdf
Schválený rozpočet na rok 2018 https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2018/04/Schválený-rozpočet-na-rok-2018.pdf
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO_skutečnost2017_schválený2018_návrh2019_vyhled2020-2021 https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2019/12/Přehled-o-rozpočtu-nákladů-a-výnosů-SPO_skutečnost2017_schválený2018_návrh2019_vyhled2020-2021.pdf
Schválený rozpočet na rok 2017 https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2018/04/Schválený-rozpočet-na-rok-2017.pdf
Rozpočtový výhled na roky 2017-2019 https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2018/04/Rozpočtový-výhled-na-roky-2017-2019.pdf

Nabídka nepotřebného majetku

Odkaz na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


INTERNÍ PŘEDPISY VYCHÁZEJÍCÍ Z REZORTNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Název Soubor ke stažení
Směrnice - Protikorupční program https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2020/07/SKM_C22720072911120.pdf
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2018/05/Posouzení-vlivu-na-ochranu-osobních-údajů-Zařízení-služeb-MZe-s.p.o.pdf
Směrnice o vytvoření vnitřního oznamovacího systému https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2022/01/SKM_C22721122015190.pdf
Etický kodex https://zsmze.cz/wp-content/uploads/2022/05/SKM_C22722051013160.pdf